Så ett frö, Självförsörjande skolor.

Projektbeskrivning

Vi vill främja en självbärande ungdom som med rätt verktyg tar sig an verkliga utmaningar och etablerar ledarskap inom utvecklingen av samhället. Vårt första projekt är att få samtliga skolor i Göteborg att bli självförsörjande på grönska.

Tillsammans ska vi bygga helautomatiserade växthus med programmering som verktyg. Växthus som via sensorer mäter temperatur, luftfuktighet, och vattennivåer för att kunna utföra åtgärder anpassat efter plantan som gror i växthuset.

Utbildningspaket

Så ett frö erbjuder samtliga elever i högstadiet en praktisk och teoretisk utbildning inom programmering, hållbar utveckling och entreprenörskap med stöd från experter och mentorer.


Skriv upp din klass nu!

Verktyg för skapande

Verktyg stärker vår förmåga att uttrycka det vi upplever och skapa det vi behöver. Dessa verktyg kan vara allt från att kunna skriva med penna, dansa eller använda en skruvdragare. Programmering är ett relativt ungt men kraftfullt verktyg. Med en dator rör vi oss fritt och kan skapa värde oavsett vart vi befinner oss. Styrkan ligger i bredden av det som kan skapas. Vi kan programmera allt från konst, appar, hemsidor, robotar till växthus.

Självbärande ungdom

En ungdom som ekonomiskt, ekologiskt och socialt kan bära sig själv ökar förutsättningarna för att ta en aktiv roll i förändringen av samhället. Detta innebär förståelsen och applikationen av 1) hur teknologiska innovationer kan bidra till en hållbar ekologisk produktion och konsumtion, 2) via verktyg kunna utveckla tjänster och produkter som generar ekonomisk vinning oavsett vart de befinner sig, och 3) förmågan att etablera en livslång glädje för lärande och samarbete mot gemensamma mål.


Automatiserade växthus

En förutsättning för ett välmående samhälle är ekologisk hållbar matproduktion och konsumtion. Sverige importerar mängder av grönsaker och frukt, ett isolerat Sverige hade förlorat stora delar av sin näringstillförsel. Samtidigt investerar utvecklingsländer större delar av sin export inom grönska, något de betalar ett högt pris för när hela ekosystem kollapsar på grund av intensiva odlingar. Tekniken är nu så lättillgänglig att vi inte längre behöver frakta bananer över halva jordklotet. Vi kan odla det själva.


Bygg ditt egna växthus!

Gå till manualen!

Pilotprojekt, Bergsjön

VT17 - VT19
Pilotprojektet är ämnat för ungdomar i Östra Göteborg. Ungdomar i Bergsjön sitter på ett stort socialt kapital. De är bryggor mellan kulturer, språk, samhällen och marknader. Att investera i dessa ungdomars framtid öppnar dörrar till hållbart samskapande mellan miljontals människor över hela världen.

Bergsjön har stora utmaningar inom skola, hälsa och arbete. Skolor i området har i snitt 60 % elever som är behöriga till fortsatta studier och boende i området förväntar sig att leva 7-9 år kortare än boende från andra delar av staden. Ökad tillgång till näringsrik grönska ger förutsättningar till en högre levnadsstandard.

Läs projektplan

Afra Noubarzadeh
Verksamhetsansvarig Så ett frö

afra.noubarzadeh@vastsvenskahandelskammaren.se
0707-80 99 30

Amad Raja
Verksamhetsansvarig Mathivation

amad.raja@vastsvenskahandelskammaren.se
0702-58 85 90